Referencje

  1. Urząd Gminy w Postominie - zagospodarowanie terenu przy jeziorze Łącko – Jezierzany ( wiaty, ławostoły ławki itp.),
  2. PGM Słupsk - od przeszło 6 lat stała współpraca z PGM Słupsk, wykonanie dziesiątek nowych drzwi, renowacji stolarki drzwiowej oraz zabytkowych klatek schodowych,
  3. Urząd Gminy w Główczycach - ławki stadionowe w gminie Główczyce,
  4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku – współpraca z WUOZ Słupsk Oraz Miejscowym Konserwatorem Zabytków w zakresie renowacji zabytkowej stolarki.